กดซื้อ Activation Code และ Active BOT

– หลังจากที่เงินเข้ามาที่กระเป๋า Asset แล้ว ไปที่ Me แล้วไปที่ My Activation Code

-กดปุ่ม Purchase
-กรอกรหัสผ่าน payment password ของท่านที่ตั้งไว้
-กด confirm ท่านจะได้รับ Activation code
-กด copy Activation Code

  • มาที่หน้า Me กดปุ่ม User Activation ที่ด้านขวา
  • วาง Code แล้วกด Activate